LOTZE (Rudolf Hermann)

Alman filozofudur.
1817-1881 yıllarında yaşamıştır.
Klâsik Alman Felsefesi ile Yirminci Yüzyıl İdealizmi arasında köprü kurmuş bir düşünürdür Metafizik, Lojik, Mikrokosmos. Almanya’da Estetik Tarihi adlı eserleri meşhurdur. Dinî konular ve fizyoloji üzerinde i|zun yıllar çalışmıştır.
Başlangıçta Fichte, Schelling ve Hegel’in etkileri altında iken sonra bu filozofların izinden ayrılmıştır. Hegel’m Diyalektiğini reddetmiştir. Neo-Kantizm esprisine uygun olarak biçimlendirdiği Değer Teorisi ilgi toplamıştır. Değeri, felsefenin nihai ve hedef kavramı olarak nitelendirmiştir.

Yorum yazın