LORIA (Achille)

İtalyan iktisatçısıdır.
1857- 1943 yıllarında yaşamıştır.
Siena, Padua ve Turin Üniversitelerinde hocalık yapmıştır. Senatörlüğe seçilmiştir.
İngiliz Klâsikleri, Karl Marx, Darwin, Alman Tarihçi Ekolü ve Luigi Cossa’nın fikirlerinden hareket ederek bir Genel iktisat Teorisi kurmuştur. Kurduğu teori, düşüncelerinden yararlandığı iktisatçıların eklektik bir sentezi değildir. Ordinat bir determinist ve dinamik İktisadî ve sosyal gelişme teorisi ortaya koymuştur.
İktisadî ve sosyal alanlardaki tarihsel sürecin toprak prodüktivitesi ile nüfus yoğunluğu arasındaki nisbetlere ilişkin olduğunu düşünmüştür. Nüfus hareketlerile İktisadî ve sosyal koşulların birbirine yakın bağlılığını ortaya koymuştur.
Çalışmaları Amerikan üniversitelerinde yankılar uyandırmış ve Amerikalı devlet adamlarının izledikleri politikaları etkilemiştir.

Yorum yazın