LOMBARD STREET

Londranın Bankalar Caddesidir.
Bu kelime, İngiliz bankacılığını ifade maksa- dile uzun zaman kullanılmıştır.
Walter Bagehot, kredi işlemlerinin İktisadî hayattaki rolünü tahlil eden 1873 de tamamladığı eserine Lombard Street başlığını koymuştur.
(Bk; Walter Bagehot).

Yorum yazın