LOMBARD

lar Cermen asıllı bir kavimdir. Birinci Yüzyılda Aşağı Elbe bölgesinde yaşarlardı. Justinien zamanında Macaristana ve Doğu Avus- turyaya geçmişlerdir. 568 de. İtalyaya inmişlerdir. Hristiyanlığı İtalyaya geldikten sonra kabul etmişler, ancak kilisenin /a/z/ haram saymasına aldırmayarak para ve kredi ticaretinde ihtisaslaşmışlardır.
(Bk; Skplâstikler, Lombard Street).

Yorum yazın