LLOYD (William Foster)

İngiliz iktisatçısıdır.
1795- 1852 yıllarında yaşamıştır.
Eski Yunanca, matematik ve iktisat hocalığı yapmıştır. Değer Teorisi hakkındaki görüşleri, günümüze kadar hayatiyetini sürdürmüştür.
Değer kavramını fayda açısından en berrak şekilde tahlil etmiş yazarlardandır.
Marjinal değer kavramının gerçek bulucusudur.
Marjinal Değer kavramına ilişkin tahlillerini Lloyd 1834 de, Dupuit 1840’larda ve Gossen 1854 de yayımlamışlardır. Walras, Jevons ve
Menger’in eserleri ise. bu tarihlerden hayli sonra çıkmıştır.
(Bk; Değer Teorileri, Stanley Jevons, Hermann
Gossen, Karl Menger, Marjinalizm).

Yorum yazın