LLOYD LİSTESİ

hergün yayımlanır. Bütün dünyayı kapsayan denizcilik, ticaret ve sigorta haberlerini verir.
Almancası : Lloyd’s Liste. r
İngilizcesi : Lloyd’s List.
(Bk; Edward Lloyd, Lloyd’s, Lloyd Sicili).
LLOYD SİCİLİ, bir sigorta yıllığıdır.
Bu yıllık, gemi alım-satım-sigorta işlerinde kıymetli bir rehberdir.
Lloyd Sicilinde gemilerin yaşı, tonajı, sınıfı, inşaat özelliği ve sair faydalı bilgiler yer alır.
Almancası : Lloyd’s Register.
Fransızcası : Registre de ta marine du Lloyd’s.
İngilizcesi : Lloyd’s Register of Shipping.
(Bk; Edward Lloyd, Lloyd’s, Lloyd Listesi).

Yorum yazın