LIPINSKY (Edward)

PolonyalI iktisatçıdır.
1888 doğumludur.
Lodz Üniversitesinde profesör ve Varşova Konjonktür Enstitüsünde müdürdür.
işçi hareketi, iş kontrolü ve iktisat tarihi üzerinde araştırmalar yapmıştır.
İkinci Cihan Savaşı sonunda, Polonya’da kurulan rejimin iktisat siyasetini tasvip etmiştir.

Yorum yazın