LIONS INTERNATIONAL

1917 de kurulmuş bir kulüptür.
Merkezi, Chicago’dadır.
132 ülkeye dağılmış bir milyona yaklaşık üyesi ve yirmi bin kadar şubesi vardır.
Liberty, Intelligence, O ur Nations’ Safety, sözcüklerinin baş harflerinden bu kulübün adı meydana gelmiştir.
Hedefi milletlerarası sorunların çözümüne yardımcı olmak, medenî cesaret ve iyi idare prensiplerine hizmet etmek, ticarî ve sosyal faaliyete aktif olarak katılmak, üyeler arasında dostluk ve dayanışma kurmaktır.
Almancası : Lions.
Fransızcası : Association internationale des Lions Clubs.
İngilizcesi : Lions International.
LIOUBIMOV (Nicolas), Rus maliye profesörüdür. 1894 doğumludur.
Rusyanın ve diğer ülkelerin mâliyelerine ve dış ticaretine dair eserleri vardır.

Yorum yazın