Lionel Charles ROBBİNS

İngiliz iktisatçısıdır.
1900 yılında doğmuştur.
Londra’da Üniversite Koleji’nde ve Londra İktisat Okulu’nda öğrenim görmüştür. 1927 den 1929 yılına kadar Oxford’da Yeni Kolej’de öğretim üyeliği yapmış; 1929-1961 arasında Londra Üniversitesinde iktisat Kürsüsü Başkanlığı görevini yürütmüştür.
1961 den beri Financial Times’ın ve Yüksek Öğretim Komitesi’nin başkanı bulunmaktadır. 1961 de Baron Robbins ünvanını almıştır.
Başlıca eserleri arasında. Savaşta ve Barışta İktisadi Problem. Yirminci Yüzyılda iktisatçı. İktisat İlminin Mahiyeti ve Önemi Üzerine bir Deneme, Robert Torrens ve Politik iktisadın Evrimi. Klâsik İngiliz iktisadında iktisat Politikası Teorisi. Politika ve İktisat, sayılabilir.
ROBERTSON (Dermiş Holme), üslûbunun zerafeti ve tahlillerinin mükemmelliği ile tanınmış bir İngiliz iktisatçısıdır.
1890- 1963 yıllarında yaşamıştır.
« Son büyük Klâsik olduğunu düşünen ilim adamları vardır.
Ricardo geleneğine göre tümdengelim meto-
dunu kullanarak yahut soyut düzeyde kalarak İktisadî problemleri incelemiştir.
Ücretler, para siyaseti ve sınaî sorunlar üzerinde değerli araştırmaları vardır.
Cambridge profesörlerindendi. Ingiltere mâliyesine müşavirlik etmiştir. Keynes ile arasında şiddetli tartışmalar olmuştur.

Yorum yazın