LİKİDİTE KATSAYISI

LİKİDİTE KATSAYISI
firma aktifindeki kısa zamanda paraya çevrilebilir değerler ile kısa vadeli borçları arasındaki orandır. Almancası : Liquiditätskoeffizient. Fransızcası : coefficient de liquidité. İngilizcesi : coefficient of liquidity. (Bk; birinci derece likidite).

Yorum yazın