LİKİDASYON

teriminin çeşitli anlamları vardır. Genel anlamı, paraya çevirme’dir.
i) Ayrıca, borsalarda satılmış valörlerin yeni sahiplerine teslim edilerek bedellerini tahsil etmek suretile işlemin tamamlanmasına likidasyon denir.
Borsalarda likidasyon, yalnız belirli günlerde yapılır.
ii) Ticarette, elden derhal çıkarılmak istenilen stokların düşük fiyatla sürülmesine likidasyon denir.
iii) Faaliyetini tatil etmiş bir firmanın aktifini paraya çevirmesi de likidasyon’dur.
iv) Bazı ülkelerde, devlet harcamalarının kanunlara ve şartnamelere uygunluğunu tesbit ederek hesabı kapatmağa likidasyon denir.
Almancası : Auflösung, Liquidation.
Fransızcası : liquidation.
İngilizcesi : settlement, winding-up.
(Bk; likidite, borsa, tasfiye, malî kontrol, borsa).

Yorum yazın