LIEBKNECHT (Wilhelm)

gazeteci ve sosyalist liderdir.
1826- 1900 yıllarında yaşamıştır.
1848 devrimine katılmıştır. Bu yüzden bir süre vatanından uzaklaşmıştır. On iki yıl Kari Marx’a yakın işbirliği yapmıştır. Beraber çalışmakla beraber, Sosyalizm ilkeleri üzerinde her ikisi tam bir görüş birliğine varamamışlardır.
1869 da, August Bebel ile beraber Alman Sosyal Demokrat Partisini kurmuşlardır.
Harp aleyhtarlığı yapmış, hürriyetleri savunmuş ve sosyal adalet fikrini yaymağa çalışmıştır.
Bismack’ın düşmanlığını kazanmış ve uydurma bir suçla iki yıl hapse mahkûm edilmiştir.
Tarihî ve sosyal konular üzerinde eserleri vardır.
(Bk; Eisenach Kongresi, August Bebel, Sosyal Demokratlar, Kari Liebknecht).
«LIFO», bir envanter değerlendirme sisteminin adıdır.
«UFO»nun avantajı, zamanın ilerlemesine paralel olarak kaydedilecek fiyat dalgalanmaları sonunda, aynı reel değeri taşıyan input’ların birbirinden farklı meblâğlar halinde gösterilmesinden doğacak mahzurları önlemesidir. «LIFO», firma aktifine giren değerlerin kuruluş yılındaki sabit fiyatlarla hesaplara geçirilmesidir.
Firma aktiflerinin carî fiyatlara göre değerlendirilmesi, kuruluş tarihindeki input değerleri esas tutularak yürütülen indeksere mümkün olmaktadır. Satılan maddelere ait kayıtlar ise, carî fiyatlarla tutulmaktadır.
Almancası : Lifo.
Fransızcası : Lifo.
İngilizcesi : Last İn, First Out.
(Bk; «FIFÖ»).

Yorum yazın