LIEBKNECHT (Karl)

Alman sosyalist lideridir. Wilhelm Liebknecht’ln oğludur.
1871 – 1919 yıllarında yaşamıştır.
Antimilitarist yazıları dolayısile hapiste yatmıştır.
19Ö8 de Prusya parlamentosuna girmiş ve 1912 de milletvekili olarak Reichstag’a seçilmiştir.
Sosyal Demokratların sol uç kanadında yer almıştır. Birinci Dünya Savaşında, millî savunma gayretlerini desteklememiştir. Spartacus im- zasile yazılar yayımlamıştır. Taraftarları Spartacus’cü adını almışlardır. Spartacus’cüer Alman Komünist Partisinin çekirdeğini kurmuşlardır.
Rosa Luxemburg’la beraber, ortanın soluna karşı çıkmıştır. Almanyada harp sonunda proletarya diktatörlüğü kurulmasını istemiştir.
1919 da çıkardığı Spartacus diye adlandırılmış olan isyan dolayısile tutuklanmış ve ceza evine götürülürken yolda öldürülmüştür.
(Bk; Rosa Luxemburg. Wilhelm Liebknecht).

Yorum yazın