LEXIS (Wilhelm)

Alman istatistikçisi ve iktisatçısıdır.
1837- 1914 yıllarında yaşamıştır.
İstatistik teorisine ve tatbikatına önemli katkıları vardır. Economie pure alanında iktisatçıların yaptıkları çalışmaları tereddütle karşılamıştır. İktisat biliminin kantitatif dataya dayanması gerektiğini savunmuştur.
Strasburg, Freiburg, Breslau ve Göttingen’de profesörlük yapmıştır. İstatistik, coğrafya, etnoloji, iktisat ve sosyal bilimler okutmuştur.
Bir Nüfus Teorisi kurmuştur. Meşhur Alman iktisat ansiklopedisi Handwörterbuch der Staatswissenschatt’ ın editörüdür. Eğitim sorunları hakkında kitap yazmıştır.
Gossen’ın bazı tahlillerine katılmakla beraber. Avusturya Ekolünü eleştirmiştir. Faydanın tam olarak ölçülemiyeceğini, ancak fayda mukayeseleri yapılabileceğini ve dolayısile faydanın müphem bir kavram olduğunu ileri sürmüştür.
(Bk; Marjinalizm. Gossen).
LHOMME (Jean), Fra/ısız iktisatçısıdır.
1910 da Bordeaux’da doğmuştur.
Paris Üniversitesinde profesörlük ve Tatbikî Yüksek öğrenim Okulunda direktörlük yapmıştır.”
Otarşi, güdümlü ekonomi, iş sorunları ve sosyal sınıflar üzerinde araştırmaları vardır.
Gelir Vergisinin tarihi hakkında hazırlanmış en değerli eserlerden birinin sahibidir.

Yorum yazın