LEVASSEUR (Emile)

Fransız iktisatçısıdır.
1828 – 1911 yıllarında yaşamıştır.
İktisadî sorunları tarihten aldığı örneklere dayanarak anlatmağa önem vermiş bir yazardır. Collège de France’öa iktisat tarihi profesörlüğü yapmıştır. Fransız işçi sınıfının tarihi hakkında yazdığı eser büyük ilgi toplamıştır. Ayrıca altın sorunu, Fransadaki nüfus hareketleri ve Fransa- nın ticaret tarihi üzerinde incelemeleri vardır.
Kıymetli madenlerin birim fiyatını bir formülle ifade etmiştir :
TC
~(M — R) C + Cr
Bu formülde ;
T , piyasaya arzedilmiş mal ve hizmetler toplamıdır.
C , mal ve hizmetlerin dolaşım hızıdır.
Cr, para ve kredi miktarıdır.
M, kıymetli maden stokudur.
C, kıymetli madenin (altın ve gümüş) el değiştirme hızıdır.
R , kıymetli madenin iddihar edilen miktarıdır.

Yorum yazın