Lev Borisoviç KAMENEV

Rusya’da Komünist İhtilâlini hazırlıyan liderlerden biridir.
1883- 1936 yıllarında yaşamıştır.
Genç yaşında Sosyal Demokrat Partiye girmiş ve ihtilâlci hareketleri yüzünden Sibiryaya sürül: mü^tür. Birinci Dünya Harbi sonlarında mütareke imza edilince Stalin ile birlikte sürgünden dönmüş ve Pravda gazetesinin başına geçmiştir. Le- nin’in henüz Rusyaya dönmediği günlerde Prav- da‘da yayınladığı makalelerle Almanlara karşı harbin devamını savunmuştur.
Lenin”r ölümüne kadar iktidar ‘idarecileri arasında yer almıştır. Stalin idaresi zamanında idam edilmiştir.

Yorum yazın