LESCURE (Jean)

iktisat ilminin gelişmesine katkıda bulunmuş bir Fransız ilim adamıdır.
1882- 1947 yıllarında” yaşamıştır.”
Fransanın muhtelif üniversitelerinde hocalığı vardır. En son, Paris Hukuk Fakültesinde okutmuştur.
İtalyan Korporatizmi, krizlerin tarihi, rasyonel ekonomi hakkında eserleri vardır. *
Trend ve uzun dönemli dalgalanmalar hakkında çığır açıcı ilk araştırmaları yapmıştır.

Yorum yazın