LEROY – BEAULİEU (Piorro Paul)

1843 de Saumur’-de doğmuş ve 1916 da Paris’de ölmüştür.
Fransız Liberal Ekolünün öncülerinden ve kurucularındandır. Leroy Beaulieu daha çok ekonomik realitelerin gözlemine ve olayların analizine önem vermiştir. Genellikle, Klâsik Ekolün başlıca doktrinlerini kabul edip teolojik görüşlerini reddetmiştir. Çünkü kendisi pozitivisnr. Ayrıca, kişisel menfaatin uyarıcı etkisile, hürriyet sayesinde olayların gözlemi yapılabileceğini ileri sürmüştür.
Müteşebbisin rolüne de büyük bir yer veren bu Fransız iktisatçısı, Servetlerin Dağılışı Üzerine Bir Deneme adlı eserinde özel menfaatlerin piyasadaki dengesizlikleri azaltacağını söylemiş ve Modern Devlet ve Fonksiyonları isimli eserinde ise Müdahaleciliğe karşı cephe almıştır.

Yorum yazın