LERNER (Abba P.)

Yirminci Yüzyılın tanınmış ik- tisatçılarındandır.
Sosyalizm’de iktisadi hesap olanağı hakkında otuz yıl süren büyük tartışma esnasında öne sürdüğü kuvvetli fikirlerle İsim yapmıştır. Max Weber, N.G. Pierson, B. Brutzkus. Ludwig von Mises ve F.A. Hayek. Sosyalizmde iktisadi hesabın tam olarak veya hiç yapılamıyacağını ileri sürüyorlardı’. Amerikalı iktisatçı B.E. Lippincott. PolonyalI iktisatçı Oskar Lange ve İngiliz düşünürü E.F. Durbin ile beraber, A.P. Lerner ise, bir sosyalist kalkülasyonu olabileceğini izaha çalışmışlardır.
John Maynard Keynes”u etkisi altında kalmıştır. Tam istihdam ve çarpan koşullarını net bir şekilde tahlil etmiş yazarlardandır. Keynes’n anlaşılmasına ve aydınlatılmasına faydalı olmuş birçok makaleleri vardır.
Müdahaleciliği ve devlet kontrolünü incelemiştir.
Hicks’in tüketici r^ntı hakkındaki görüşlerini eleştirmiştir. Tüketicinin piyasa ekonomisinde talebini fiyata göre niçin ayarlayamadığını teorik yönden izah etmiştir. Alfred Marshall’in metinlerine harfiyen bağlı kalacakların tüketici rantı konusunda yanılmağa mahkûm bulunduklarını ileri sürmüştür. Tüketici rantırun bazı iktisatçılar elinde bir teorik oyuncak olduğunu yazmıştır.
Londra iktisat Okulunda ve Amerika’ya geçtikten sonra Columbia, Virginia, Kansas City Üniversitelerile Amherst ve Roosevelt Kolejlerinde okutmuş ve Kaliforniya Üniversitesinde hocalık almıştır.

Yorum yazın