LEONTIEF (Wassily W.)

Amerikada yerleşmiş bir iktisatçıdır, Slavdır.
En önemli eseri, «1919 – 1929 yıllarında Amerikan Ekonomisinin Bünyesi» başlığı altında yayımlanmıştır.
Leontief, bu eserinde, Genel Denge Teorisini input-output analizi ile daha ileri bir kademeye eriştir/niştir.
Input – output analizinde, ekonominin bütünü içinde üretim faktörleri arasındaki teknolojik ilişkileri ampirik olarak araştırmıştır. Bu teknolojik ilişkileri simültane o|enklemler sistemi halinde yorumlamıştır. Her grup müstehlik mallarında, üretimin ihtiyaç duyduğu toplam input ve gerçekleştirdiği toplam output yönünden simültane denklemlerin çözüm yollarını göstermiştir.
(Bk; Marie Esprit Léon Walras, Alfred Marshall, Genel Denge Teorileri, input, output).

Yorum yazın