LEASING

yatırımların finansmanında ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasında yararlanılan bir metod’dur.
Bu sistem, ilk olarak, Amerikada gelişmiştir.
Leasing Company denilen şirketler, yatırım malzemesini kendi hesaplarına satın alarak bunları ihtiyaç sahibi firmalara kiralarlar.
Bu suretle, yatırım yapacak firma, başlangıçta finansman yükü altına girmekten kurtulur. Aynı zamanda, yatırım teçhizatını temin etmek hususunda müteahhit hizmetinden faydalanmak fırsatını elde eder.
Leasing mukavelelerinin hükümleri, çok değişik olabilir. Makineleri işletecek olan şirket, mukavele süresince kira ödeyebilir. Ödenecek kira, yalnız kullanma bedeli niteliğinde olabilir yahut bakım ve tamir hizmetlerini de kapsayabilir. Kira yerine, borcun faiz ve amortisman taksitlerine bağlanması kararlaştırılabilir. Mukavele süresi bittiğinde, makine ve teçhizat geri verilebilir veya amortismanı tamamlanmışsa hurda değerine satın alınabilir. Mukavele süresi, teknik amortisman veya vergi kanunları bakımından amortis-man esas tutularak tesbit edilebilir.
Bu sisteme, özellikle yapılacak yatırımlarda finansman kaynağı aramağa ihtiyaç duyulan ve malzeme tedariki ayrı bir ihtisas konusu olan durumlarda rastlanır.
Almancası : Leasing – Gesellschaft.
Fransızcası : société de leasing.
İngilizcesi : leasing, company.

Yorum yazın