LEASEBACK

İngilizceden işletme ekonomisine girmiş bir milletlerarası terimdir.
Bu sisteme göre;
Sermaye mallarının sahibi olan bir müteşebbis, bunları bir leasing society’ye satmaktadır.
Leasing company, peşin para ile aldığı sermaye
mallarını, buTıları satan müteşebbise uzun vade ile kiralamaktadır.
Müteşebbisin kendi işlettiği sermaye mallarını önce satıp, sonra bunları işletmek üzere alıcıdan kiralaması, bazı avantajlar sağlamaktadır.
Bu avantajlar, şöyle özetlenebilir :
Müteşebbis, birçok yıllara uzayıp gidecek amortismanları bir anda gerçekleştirmektedir. Yatırdığı sermayeyi geri aldıktan sonra, elde edeceği temettü intifa hisse senetleri mahiyetini almaktadır.
Satış hasılâtı. likiditesini kuvvetlendirmektedir. Bu sayede, yeni yatırımlara girişmek olanağını elde etmektedir.
Satış bedeli, muhasebede görünen maliyet miktarından fazla ise, aradaki fark, birçok ülkelerde değer artışı vergisine matrah teşkil etmektedir.
(Bk; «leasing»).

Yorum yazın