LATİN PARA BİRLİĞİ

çift maden sişteminin aksamasından dolayı. 1865 de Fransa, İsviçre. Belçika M? İtalya arasında bir para birliğine varmak amacile imzalanan bir anlaşmadır.
Lâtin Para Birliği, gümüşün para mikyası olarak haiz bulunduğu vasıflardan bir kısmını kal-
dırmış, böylece, topal mikyas adı verilen bir sistem ortaya çıkmıştır.
Almancası : Lateinische Wàhrungsunion.
Fransızcası : Union monétaire latine.
İngilizcesi : Latin Monetary Union.
(Bk; Çift Metal Sistemi, Skerman Gümüş Kanunu, Topal Ölçek).

Yorum yazın