LATİN AMERİKA ORTAK PAZARI

hakkındaki görüşmeler 1967 Nisanında Punto del Este konferansında sonuçlandırılmıştır.
Batı yarım küresi milletlerinin hayat standardını yükseltecek ve ekonomilerini canlandıracak tedbirler üzerinde duran bu konferans, Lâtin Amerika Ortak Pazarı adile geniş bir serbest ticaret bölgesi projesi hazırlamıştır.
Bu proje, Lâtin Amerika Ortak Pazarı hazırlıklarının 1970 de başlamasını ve 1985 de ta- mamlanmasınK ön görmüştür.
Almancası : Lateinamerikanische
Wirtschaftsgemeinschaft.
Fransızcası ; Marché Commun de !’Amérique latine.
İngilizcesi ; Latin American Common Market.
(Bk; Avrupa Ortak Pazarı, Komekon).

Yorum yazın