LANDESBANK UND CIROZENTRALEN

Alman halk tasarruf bankalarının kliring işlemlerini yürütmektedirler.
Sayıları 1971 başlangıcında 12 tane idi ve aktiflerinin toplamı yaklaşık olarak 150 milyar mark idi.
<Bk; Alman Bankacılığı, bankacılıkta kliring).

Yorum yazın