KURTİYE

piyasada aracılık edenleri ifade eden genel terimdir.
Bu terim, Fransanın bazı bölgelerinde kullanılan courratier sözcüğünden gelmektedir ve koşan, dolaşan anlamındadır.
Başlıca üç tip kurtiye vardır :
Serbest kurtiye’ler (Almancası : freier Makler. Fransızcası : courtier libre. İngilizcesi ; outside broker).
Kayıtlı kurtiye’ler (Fransızcası: courtier inscrit).
Yeminli veya resmî kurtiye’ler (Almancası : offiziellen Makler, Fransızcası: courtier privilégié veya courtier assermenté).
Banka kurtiyeleri, kısa vadeli oturan fonları olanlarla likiditeye ihtiyaç duyanlar arasında aracılık ederler. Günümüzde, özellikle küçük bankalar bunlardan yararlanmaktadırlar. Büyük bankalar. kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını aralarında halletmektedirler. (Fransızcası : courtier de banque, İngilizcesi : banking broker).
Almancası : Makler.
Fransızcası : courtier.
İngilizcesi : broker.
(Bk; aracı).

Yorum yazın