KÜRSÜ SOSYALİSTLERİ

Alman üniversite hocalarının On Dokuzuncu Yüzyıl sonlarına doğru temsil etmiş oldukları bir akımdır.
Kürsü Sosyalistlerinin ana fikirleri 1872 Eisenach Kongresinde açıklanmıştır.
Kürsü Sosyalistlerinin başlıca simaları Gustav Schmoller ve Adolph Wagner’ûir. Bu iki ilim adamı, aynı zamanda, Alman Tarihçi Ekolündendir- ler. Ancak Kürsü Sosyalizmi akımı içinde, fikirleri birbirine daima paralel olmamıştır.
Kürsü Sosyalistleri, gerçek anlamile sosyalist değillerdi. Özel mülkiyeti, prensip olarak reddetmiyorlardı. Devletin İktisadî hayatı düzenlemesini ve kontrol altında tutmasını istiyorlardı
Devlet müdahalesinin sınırlarını memleketlerin bünyelerine ve yaşanan çağın^ özelliklerine göre ayarlamak gerekeceğini düşünüyorlardı.
Almancası : Kathedersozialisten.
Fransızcası : socialistes de la chaire.
İngilizcesi : socialists of the chair.
(Bk; Gustav Schmoller, Adolph Wagner, Alman Tarihçi Ekolü, Eisenach Kongresi. Lujo Brentano).

Yorum yazın