KULAK

varlıklı eski Rus köylülerinin adı’dır.
Bu sözcük. Ruscaya Tatarcadan girmiştir.
Kulaklar, toprak sahibi idiler ve topraklarında öbür köylüleri işçi olarak çalıştırırlardı. Ayrıca, köylülerin ekip biçtikleri kendilerine ait topraklara yarıcılık rejimini uygularlardı.
Kulaklar. Rusya’daki toprak reformunu desteklememişler. sovkhozlar kurulmasını istememişler ve kolkhozlan benimsememişlerdir. Bu yüzden Stalin zamanında Kulak’lara karşı zor kullanılmış ve tahminlere göre dört milyon kişi sürgün edilmiş veya öldürülmüştür.
Almancası : Kulak, Dorfkapitalist.
Fransızcası : koulak.
İngilizcesi : Kulak.
(Bk: Ataman, Golytba).

Yorum yazın