KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU

Almanya’nın büyük bankalarmdandır. Dünya bankaları arasında kırk dokuzuncu sırayı almaktadır.
Merkezi. Frankfurt’dadır.
Yatırım ve inşaat kredileri üzerinde yoğun faaliyeti vardır. Fon ihtiyaçlarının büyük bir kısmı Federal Hükümet kredilerile karşılanmaktadır. Sermaye piyasasında üçüncü kişiler hesabına, fakat kendi adına sağladığı fonları da. finansman kredilerinde kullanmaktadır.
1971 başlangıcında, aktifi 22 milyar 789 milyon mark tutmaktaydı.
İngilizcesi : Reconstruction Loan Corporation.
(Bk; Alman Bankacılığı).

Yorum yazın