Kredi arzı-kredi talebi dengesi

Kredi arzı-kredi talebi dengesi: Ekonomide milli gelir düzeyinin yükseltilmesi, iktisadi faaliyetlerin kredi ihtiyaçlarını iyi bir şekilde karşılayacak kredi mekanizmasının varlığına bağlıdır. Ekonomide fiyat istikrarının sağlanması ancak rasyonel esaslara göre yürütülen bir kredi politikasıyla olur. kredi hacminin ihtiyaçtan daha fazla gelişmesi ekonominin makro dengelerini bozarak enflasyonun doğumuna sebep olabileceği gibi, kredi hacminin lüzumsuz yere daraltılması veya yeter derecede genişlememesi ekonomide daralma ve duraklamalara da sebep olabilir.

Yorum yazın