KOVARİYASYON

iki değişkenin birlikte değişimi, yani hareketlerinde uygunluk bulunması demektir.
Almancası : Kovariation.
Fransızcası : covariation.
İngilizcesi : covariation.
(Bk; birlikte değişim).
KOVARYANS. X ve Y değişkenlerinin aritmetik ortalamaları etrafındaki birinci momentine verilen addır. Aşağıdaki formülle bulunur:
N birim sayıcı, küçük x ve y ler ilgili değişkenlerin aritmetik ortalamalarından sapmaları demektir. Birbirinden bağımsız iki tesadüfî değişkenin kovaryansı = 0 tutarsa da O değerinde olan her kovaryans muhakkak bağımsızlığa delâlet etmez. Kovaryans korelasyon katsayısı formülünün payında yer alan değerdir.
Almancası ; Kovarianz.
Fransızcası : covariance.
İngilizcesi : covariance.
(Bk; korelasyon, momentler).

Yorum yazın