KOTA

kelimesi iki anlamda kullanılır.
i) Bir ülkenin veya firmanın ithal veya ihraç edeceği mallara kısıtlayıcı tedbirlerle çizilen sınıra «kota» denir.
ii) Kota, aynı zamanda üyelerden herbirinin Milletlerarası Para Fonuna katılma payını ifade eden terimdir.
Milletlerarası Para Fonuna üye ülkeler kota’- larının % 25 ini altınla ve % 75 ini milli döviz’le ödemişlerdir.
Milli döviz olarak tevdi edilen kıymet, faiz getirmeyen hazine bonolarıdır.
Milletlerarası Para Fonu üyelerinin kullanabilecekleri oyların sayısı, bunlara ait kota ile orantılıdır.
Almancası : Quote.
Fransızcası : quota.
İngilizcesi : quotas.
(Bk; Milletlerarası Para Fonu. Dünya Bankası, dış ticaret rejimleri).

Yorum yazın