KORPORATİF DEVLET

fikri, On Dokuzuncu Yüzyılda muhafazakâr Hristiyanlığın Fransız İhtilâli ideolojisine bir tepkisi olarak doğmuş ve gelişmiştir.
Papalık makamı da, 1891 de ve 1931 de iki defa Korporatif Devlet Teorisini desteklediğini belirtmiştir.
Korporatif Devlet Teorisi, fertleri değil, fonksiyonel grupları politikada ve ekonomide esas olarak kabul etmektedir. Parlamentonun ve hükümetin mesleki teşekküller temsilcilerinden kurulmasını istemektedir. Seçim bölgeleri yerine, meslekî teşekkülleri ikame etmek gerektiğini savunmaktadır.
İtalya’daki ve Portekiz’deki Korporatizm tatbikatı, muhafazakâr Hristiyanlık doktrininden ayrılmıştır. İtalya’da, sendikalar aralarında birleşe- rek bir corporazione meydana getirmişlerdir. Ancak doktrinin asıl hedefine aykırı olarak, corpo- razione bağımsız bir organ olmaktan uzak kalmış ve Başbakanın emri altına sokulmuştur.
Almancası : korporativer Staat.
Fransızcası : état corporatif, corporatisme. İngilizcesi : corporate state, corporatism. (Bk; Korporatizm. Sıddık Sami Onar).

Yorum yazın