KORELASYON ORANI

Cari Pearson tarafından tertip edilmiş olan ve yunanca eta f-q) sembolü ile gösterilen bir korelasyon ölçüsüdür. Korelasyon katsayısı (r) den farkı şöyle özetlenebilir: Katsayının formülü
2 S]. X(Y—Y’)> rvx ~ 1 — 1 dir.
Bu formülde X(Y—Y’p, verilerle ilişkiyi temsil eden matematik fonksiyonun değerleri arasındaki farkların. %(Y — Y)* ise verilerin aritmetik ortalamalarından sapmalarının kareleri toplamıdır.
Korelasyon oranının formülü, yukarıdakinden. yalnız sağ taraftaki ikinci terimin payında X(Y—Y’P den başka bir değerin yer alması itibariyle ayrılır. Bu değer, verilerin tertip edilecek korelasyon tablosunda dahil oldukları sütunların ortalaması (Yj den farklarının kareleri toplamıdır. Söz konusu toplama T9 sembolü verilirse korelasyon oranının formülü v r- V,x X

Yorum yazın