KONVERTİBİLİTE

birçok dillerde çevrilebilirlik anlamına kullanılan bjr kambiyo terimidir.
Altın Standardında, konvertibilite denilince banknotun altına çevrilebilir nitelikte olması anlaşılırdı.
Günümüzde, konvertibilite terimile bir paranın serbestçe dövize çevrilebilme* kabiliyeti ifade edilmektedir.
Dolar, Mark veya İsviçre Frangı konvertibl para türüne örnek gösterilebilir.
Türk fırası 1930 danberi kambiyo kontrolü rejimine bağlı tutulmaktadır ve konvertibl bir para olmaktan çıkmış bulunmaktadır.
Almancası : Konvertibilitat.
Fransızcası : convertibilité.
İngilizcesi : convertibility.
(Bk; para türleri).

Yorum yazın