KOMPRADOR

İspanyolca’dan gelme bir kelimedir. Satın alıcı demektir.
1542 de İspanyolların Amerika yerlilerini çalıştırma hakkını kaldıran veya kısıtlayan kanunlarla beraber, yeni dünyanın köle emeği ihtiyacını Afrika zencilerile karşılayan insan tacirleri belirmiştir. Batı Afrika kıyılarında kaptanlara ve esir tacirlerine devretmek üzere ırkdaşlarını satın alan zenci aracılara komprador denilmiştir.
Komprador sözcüğü Batı Afrika’dan Çin’e kadar yayılmıştır.
Çinde, bu sözcük anlam değişikliğine uğramıştır. On Dokuzuncu Yüzyılda “konsoloslukların ve yabancı firmaların hammallık, inşaat işçiliği veya mağaza satıcılığı yaptırdıkları Çinlileri bulan, bunlar hesabına iş sözleşmesi yapan ve bazan personel şefi gibi vazife gören mahallî aracılara komprador denilmiştir.
Yirminci Yüzyılda, Neo-Marksizm Diyalektiği bu terimden faydalanmağı denemiştir. Karma ekonomi rejimlerinde yabancı müteşebbislerle işbirliği yapan ve ortaklık kuran iş adamlarına bazı solcu yazarlar komprador sıfatını yakıştırmak istemişlerdir. İş adamlarına komprador demekle. onların millî emek gücünü yabancılar çıkarına sömürdükleri veya sömürmeğe aracılık ettikleri gibi bir hava uyandıracaklarını ummuşlardır.
Almancası : nCompradon, Einkäufer.
Fransızcası : comprador.
İngilizcesi : comprador.

Yorum yazın

KOMPRADOR

İspanyolca’dan gelme bir kelimedir. Satın alıcı demektir.
1542 de İspanyolların Amerika yerlilerini çalıştırma hakkını kaldıran veya kısıtlayan kanunlarla beraber, yeni dünyanın köle emeği ihtiyacını Afrika zencilerile karşılayan insan tacirleri belirmiştir. Batı Afrika kıyılarında kaptanlara ve esir tacirlerine devretmek üzere ırkdaşlarını satın alan zenci aracılara komprador denilmiştir.
Komprador sözcüğü Batı Afrika’dan Çin’e kadar yayılmıştır.
Çinde, bu sözcük anlam değişikliğine uğramıştır. On Dokuzuncu Yüzyılda “konsoloslukların ve yabancı firmaların hammallık, inşaat işçiliği veya mağaza satıcılığı yaptırdıkları Çinlileri bulan, bunlar hesabına iş sözleşmesi yapan ve bazan personel şefi gibi vazife gören mahallî aracılara komprador denilmiştir.
Yirminci Yüzyılda, Neo-Marksizm Diyalektiği bu terimden faydalanmağı denemiştir. Karma ekonomi rejimlerinde yabancı müteşebbislerle işbirliği yapan ve ortaklık kuran iş adamlarına bazı solcu yazarlar komprador sıfatını yakıştırmak istemişlerdir. İş adamlarına komprador demekle. onların millî emek gücünü yabancılar çıkarına sömürdükleri veya sömürmeğe aracılık ettikleri gibi bir hava uyandıracaklarını ummuşlardır.
Almancası : nCompradon, Einkäufer.
Fransızcası : comprador.
İngilizcesi : comprador.

Yorum yazın