KOMINTERN

üçüncü Enternasyonal’in adı’dır.
Üçüncü Enternasyonal 1919 da Rusyada kurulmuştur.
Hedefi, Marksist Sosyalizmi ve devrimciliği dünyaya yaymaktı.
Başlangıçta Rus ve Alman Komünist Partilerile diğer ülkelerin aşırı solcuları Komintern hareketine katılmışlardır.
Komintern, diğer ülkelerdeki Sosyalist Partilerin aşırı unsurların» koparıp bunlara Komünist Partiler kurdurmak üzere sürekli gayretler harcamıştır.
Zamanla bütün ülkelerin açık veya gizli faaliyet halindeki Komünist Partileri Komintern üyesi olmuşlardır.
Almanya ve Japonya. 1936 da, Komintern “e karşı Anti-Komintern Paktını imzalamışlardır.
Komintern, 1943 de lâğvedilmiştir.
Rusya bu örgütü 1947 de tekrar canlandırmak istemiştir. Fakat Komintern eski cazibesini kazanmaktan uzak kalmıştır.
Almancası : Komintern. III. Kommunistische Internationale.
Fransızcası : Comintern.
İngilizcesi : Comintern. Communist International.
(Bk; Lenin, Stalin, Enternasyonal, Kominform)

Yorum yazın