KOMİNFORM

1947 de Rusya, Bulgaristan, Çekoslovakya. Fransa, Macaristan, İtalya, Polonya, Ru- manya ve Yugoslavya Komünist Partileri tarafından kurulmuş bir merkezî örgütün adıdır.
Hedefi Komünist Partilerin geçirilmiş tecrübelerinden faydalanarak taktikler hazırlamak ve üye ülkeler komünistleri arasında işbirliği sağlamaktı.
Dünya Komünist Partileri için Kominform üyeliği mecburî tutulmamıştır. Kominform’un kararlarını kabul etmek ve uygulamak hususunda, Komünist Partileri serbest bırakılmıştır.
Kominform, cebrî karakterli olmamakla beraber, hayli etkili faaliyet göstermiştir.
Kominform’un merkezi, başlangıçta Belgrad idi. Ancak Yugoslavya bozuşarak ayrılınca, merkez Rumanyaya nakledilmiştir.
Almancası : Kominform. Kommunistisches Informationsbüro.
Fransızcası : Cominforme.
İngilizcesi : Cominform, Communist Information Bureau.
(Bk; Enternasyonal, Komintern).

Yorum yazın