KOMBİNE veya KOMBİNEZONLU SINIFLANDIRMA

birimlerin bir kaç vasfa göre birden dökümünü yapmak demektir. Meselâ bir insan topluluğu yaş, cinsiyet ve medenî hal vasıfları kombine edilmek suretiyle sınırlandırıldığında, birimler yaşa göre ayrıldıktan sonra türlü yaş sınıfları mevcudunun cinsiyet itibariyle bileşimi ve her yaş grubundaki erkek ve kadınların medenî hale göre ayrılışı gösterilir,
Kombinezonlu sınıflandırma, kütlelerin yapısının daha iyi anlaşılmasına ve homogen birim grupları teşkiline yarar. Öte yandan bu usûl frekansları küçültmekle beraber tabloları büyütür. Örneğin taksimat sayısı sırasıyle 8. 10 ve 6 olan üç vasıf kombine edildiğinde hasıl olacak tablonun hane sayısı -toplam haneleri dışında-,
8 X 10X6 = 480 e varır. Halbuki birimlerin bahis konusu üç vasfa göre ayrı ayrı sınıflandırılması halinde elde edilecek 3 serinin toplam hane sayısı
8 + 10 + 6 = 24 den ibaret kalır. Bundan dolayı tasnifte, genellikle, 3 veya 4 den fazla vasıf kombine edilememektedir.
Almancası. : EinteHung nach mehreren Merk- malen.
Fransızcası : classification à plusieurs entrées.
İngilizcesi : manifold (cross) classification.
(Bk; korelasyon tablosu).

Yorum yazın