KOMANDİTER

komandit şirketlerde şirket alacaklılarına karşı sorumlulukları koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan or-taklara denilir.
Ancak komandit şirketin ticarî unvanında ismi bulunan veya ticarî mümessil tayin edilen fakat temsil yetkisini bildirmeden şirket namına muamele yapan komanditer ortaklar da komandite ortak gibi sorumlu olurlar.
Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerde komanditer ortak olabilirler. Komanditer şerikler idare ve temsil hakkını haiz değillerdir. Bu ortaklar iş yılı sonunda şirketin hesaplarını tetkik edebilir ve kârdan hisse alırlar. Zarara iştirakleri sermaye miktarı ile kayıtlıdır.
Almancası ; Kommanditist, Kommanditär.
Fransızcası : commanditaire.
İngilizcesi : silent partner, partner with limited liability.
(Bk; komandite, komandit ortaklık).

Yorum yazın