KOLON

Ortaçağda senyörlere ait toprağı işleyen ve elde ettiği ürünü onunla paylaşan çiftçileri ifade etmektedir.
Kolonların içinde bulundukları şartlar serflere nazaran daha tatminkârdı. Gerçi kolon da toprağın sahibi değildi. Senyörle kolonların arasında bir çeşit kira mukavelesi yapıldığından, kolonlar özgürlüklerine sahip bulunuyordu. Kolon kiraladığı topraktan elde ettiği ürünün bir kısmını sen- yör’e vermek mecburiyetinde idi.
Bu terim aynı zamanda sömürgelere ve iskân edilen deniz aşırı topraklara gelip yerleşen göçmenler için kullanılmıştır.
Almandfesı : Landbauer. Ansiedler.
Fransızcası : colon.
■ İngilizcesi : setti er. colonist. smallholder.
(Bk; serflik).

Yorum yazın