KLASİK EKOLE TEPKİLER

KLASİK EKOLE TEPKİLER dört koldan gelmiştir.Alman Tarihçi Ekolü, Klâsiklerin tahlil metod- larını ve tekniğini tenkit etmiştir.Milli iktisat Doktrini, Klâsiklerin serbest mübadele ve Liberalizm hakkındaki kanaatlerini çürütmeğe çalışmıştır.Müdahalecilik taraftarları ve Kürsü Sosyalistleri, ferdiyetçiliğe ve serbest düzen fikrine karşı çıkmışlardır.Sosyalistler, Klâsiklerin sosyal konulara ilişkin zihniyetlerini hücumlarına hedef tutmuşlardır.Almancası : Kritik gegen die Klassische Schule.Fransızcası : réactions contre l’école classique,İngilizcesi : critics of the Classical School.(Bk; Klâsikler, Alman Tarihçi Ekolü, Millî İktisat Doktrini, Müdahalecilik, Kürsü Sosyalisleri, Sosyalizm).

Yorum yazın