KISA DÖNEM PREVİZYONLARI

nda kullanılan başlıca metodlar, şöyle özetlenebilir:
i) Kısa dönem previzyonlarla ilgili operasyonel araştırmalarda, piyasa sondajlarının önemi büyüktür.
Araştırmacılar, iş adamlarının kanaatlerini ve eğilimlerini belirten anketlerden faydalanırlar. İş adamlarının ileriye ait ampirik görüşleri ve sezişleri, çok defa inceleme konusuna ışık tutar. Meslekî kuruluşların topladıkları bilgiler, istihbarat ve basında çıkan yazılar, kısa dönem’previzyonların- da yön tayinini kolaylaştırabilir.
ii) Kısa dönem tahminlerini hazırlayan araştırıcıların aktüaliteyi de kapsayan istatistik serilerine dayanarak previzyon parametreleri çıkartabilmek imkânları sınırlıdır. Birçok istatistikler haftalar ve hattâ aylar geçtikten sonra elde edilebilmektedir.
Bu nedenle, araştırmacılar geçmiş günlere ait istatistiklerden faydalanmak, geniş ölçüde <ıex- trapolation»lar yapmak ve bunlardan projeksiyonlar çıkarmak zorunluğundadırlar. Plan ve program makro-modellerindeki carî yıla ve gelecek yıla ait tahminler, araştırmacıların görevini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dış ödemeler bilânçosu, para ve kredi siyasetinin genel seyri, devlet bütçesinin durumu, plan hedefleri ve yabancı ülkelere ait bilgiler de, kısa dönem previz- yonlarda değerlendirilmektedir. iii) Araştırmacı, bazı alâmetleri de, provizyonları hazırlarken hesaba katmaktadır. Borsa dalgalanmaları, demiryollarındaki ve karayollarındaki yoğunluğu gösterir puvantajlar, inşaat permileri, transfer müracaatlarına ait istihbarat, perakende satışların durumuna ait müşahedeler, fabrikalara sipariş akımları ilh.. gibi. iv) Bazı ülkelerde indice rapide yahut hızlı gösterge denilen endeksler kullanılmaktadır, istatistik serilerinde eğim ve tempo değişikliğini süratli göstergelerden az-çok kontrol fırsatı, araştırmacılar tarafından genellikle değerlendirilmektedir. Almancası : kurzfristige Wirtschaftsprognose. Fransızcası : prévision à court terme. İngilizcesi : short term forecasting. (Bk; piyasa previzyonları, operasyonel araştırma, orta dönem previzyonları, uzun dönem pre- vizyonları).

Yorum yazın