KISA DÖNEM NORMALİ veya KISA DÖNEM ARZI

Alfred Marshall”in tahlil etmiş-olduğu bir konudur.
Kısa dönem normalinin iki özelliği vardır. Birincisi, kısa dönem içinde piyasaya yeni bir rakip girmemesidir. İkincisi, işletmenin talep değişiklikleri karşısında yeni yatırımlara girişemiye- ceği veya eski yatırımları tasfiye çaresi araya- mayacağı kadar kısa bir zamanı kapsamasıdır.
Almancası : kurzfristiger Angebot.
Fransızcası : offre â court terme.
İngilizcesi : supply in the short period, shorı period normal.
{Bk; rekabet, firma dengesi).

Yorum yazın