KİRALIK KASALAR

ilk defa. On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında banka hizmetleri arasında yer almıştır.
Mücevherat, aksiyon ve obligasyon, pul koleksiyonu, fotoğraf albümü, mülkiyet ve alacak senetleri yahut önemli evrak gibi çalınmasından, kaybolmasından veya yanmasından endişe edilebilecek maddî ve manevî açılardan değerli eşya vardır. Meraklı gözlerden, hırsızlardan, ihtiyatsız aile fertlerinden ve diğer ihtimallerden korunmak İstenen kıymetler için özel yer hazırlamak fikri Amerikalılara aittir.
1861 de kurulan Safe Deposit Company ot New York, anahtarlarından biri müşteride ve diğeri bankada duracak çift kilitli kasa gözleri kiralamaya başlamıştır. İngiltere ve Fransada, kısa zaman sonra ayK DENGE MODELİ

Yorum yazın