KING KANUNU

genel bir deyişle, talep elâstiki- yeti zayıf tarımsal malların arzındaki değişmelerin. bu malların fiyatlarını ters yönde etkilemesini belirtir. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar. On Sekizinci Yüzyılın İngiliz iktisatçılarından Gregory King, buğday arzındaki % 10 bir azalmanın buğday fiyatını % 30 oranında yükselttiğini, gözlemlere dayanarak tesbit etmiştir. Böylece, tarımsal malların arzındaki bir azalma fiyatları ve üreticinin toplam gelirini arttırıcı sonuç doğurmaktadır.
King kanununun bu tesiri doğurabilmesi için bazı varsayımların kabulü gereklidir;
— Üretimi tabiat şartlarına bağlı ve talebi elâstik olmayan bir mal bahis konusu plması;
— Kapalı bir pazarın bulunması ve
— Nüfusun değişmesine imkân vermeyecek kadar sürenin kısa olması.
Bu varsayımlar genel olarak tarım ürünlerine uygulanırsa da. King kanunu aynı varsayımlara cevap veren sanayi mallarında da benzer tesirler uyandırabilir ve böylece uygulama alanını genişletmek mümkündür.
Yaptığı gözlemlerle miktar azalışları ile fiyat artışları arasındaki ilişkiyi tesbite çalışan King, bu bakımdan ekonometrinin ilk öncülerinden biri olarak kabul edilebilir.
Almancası : Kingsche Regel.
Fransızcası : loi de King.
İngilizcesi : King’s Law.
(Bk; bürokrasi).

Yorum yazın