KEŞİDECI

çek ve poliçeyi tanzim ve imza eden kimsedir.
İmzanın el yazısı ile olması ve senedin yüzünde ve metnin altında bulunması gereklidir.
Poliçenin vekil mârifetiyle tanzim edilip imzalanması da mümkündür. Ancak bunun için vekilin kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisini taşıması icap eder.
Almancası : Aussteller.
Fransızcası : tireur.
İngilizcesi : drawer.
(Bk; ticarî senetler, çek).

Yorum yazın