KAZA

insan hayatında ve faaliyetinde daima karşılaşılabilecek bir ihtimaldir.
Kaza sayısının nüfusa oranı, zamanımızda eskisinden azdır.
Kaza oranı, bir meslekten diğerine çok değişmektedir. Avrup3da birinci sırayı bina yıkma işleri, ikinci sırayı demiryolu bakım hizmetleri ve üçüncü sırayı maden işçiliği almaktadır. Üçüncü sektör denilen bankacılık, turizm, ticaret ve sair hizmet işlerile uğraşanlar arasında, kaza sonucu ölüm oranı diğer faaliyet kollarından azdır.
Yüksek konjonktür ve refah çağlarında kaza oranı, İktisadî durgunluk dönemlerinden daha fazladır.
Ulaştırma sektöründe yolcu/kilometre hesabi I e en çok karayollarında ve en az havayollarında kaza olmaktadır.
Yirminci Yüzyılın ikinci yarısında, ölenler arasında, erkeklerin % 5 i ve kadınların % 2 si kaza sonucu hayatlarını kaybetmektedirler.
Almancası : Unfall.
Fransızcası : accident.
İngilizcesi : accident.
(Bk; iş kazaları, kaza sigortası).

Yorum yazın