KAYDI PARA

bankalar aracılığı ile efektif kullan- maksızın tedavül eden satınalma gücünü ifade eden terimdir.
Satınalma gücü, devlet hâzinesi ve merkez bankası tarafından bastırılmış madenî sikkelerden ve kâğıt paralardan ibaret değildir. Nakit kullanmak zorunluğu olmaksızın satınalma gücünün kayden ve hesaben tedavül etmesi mümkündür. Hesaptan hesaba nakil yapmak, çek keşide etmek ve takas usulünden faydalanmak su- retile gerçekleştirilen ödemelerin satın alma gücü, kaydî paradır.
Almancası : Giralgeld. Buchgeld, Bankgeld. Fransızcası : monnaie scripturale.
İngilizcesi : bank money.

Yorum yazın