KATMA DEĞER

satışa arzedilen malın fiyatından bunu üretmek üzere daha önce başka kişiler veya firmalar tarafından yapılmış ara tüketim harcamaları çıkarılınca, kalan farktır.
Katma değer kavramını İktisadî bakımdan çok basit bir örnekle canlandırmak mümkündür. Bir kadının satmak üzere yatak çarşafı takımı işlediğini farzedelim. işlediği takımın fiyatı ile kullandığı kumaş ve sair malzemeye yaptığı masraf arasındaki fark, katma değerdir.
Firma faaliyetinin gerçekleştirdiği katma değeri ifade eden formüller, şunlardır;
Katma Değer = Satışlar — Alımlar
• = Ücretler + Kâr 4- Vergiler.
Bir memlekette, bütün ekonomi birimlerinin mal ve hizmet üretiminde yarattıkları katma değerler toplamı, millî hasıladır.
Almancası : Wertzuwachs.
Fransızcası : valeur ajoutée.
İngilizcesi : accretion value.
(Bk; Katma Değer Vergisi).

Yorum yazın